การลบรายการใบเสร็จในระบบ

ในโปรแกรม PXPOS นั้นผู้ใช้งานระบบที่มีสิทธิ์เป็นผู้ดูแลระบบ สามารถลบรายการใบเสร็จได้ง่าย ๆ ตามขั้นตอนด่านล่าง แต่จงจำไว้เสมอว่ารายการที่ถูกลบไปแล้วไม่สามารถกู้คืนกลับมาได้ ดังนั้นต้องระมัดระวังในการลบ และตรวจสอบข้อมูลก่อนยืนยันการลบ หากมั่นใจแล้วจึงค่อยดำเนินการต่อไปตามขั้นตอนดังนี้.-

1.ไปที่แท็บ “รายงาน” จากนั้นคลิกที่เมนู “รายการใบเสร็จขาย” >> คลิกขวาที่รายการใบเสร็จที่ต้องการลบเลือกเมนู “ลบรายการ”

การลบใบเสร็จ

2. ยืนยันการลบด้วยการกดปุ่ม OK

ยืนยันการลบใบเสร็จ
ระบบจะแสดงหน้าต่างดังภาพ พร้อมกับแสดงหมายเลขเอกสารที่ทำการลบแล้ว
แสดงความคิดเห็น

You may also like...