admin

0

การตั้งค่าหน้าจอลูกค้า

ในโปรแกรม PXPOS รองรับการแสดงหน้าจอสำหรับลูกค้า เพื่อใช้ในการแสดงโฆษณาโปรโมชั่นต่างๆของทางร้านตลอดจนใช้เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารถึงลูกค้าระหว่างรับบริการ