ประวัติการพัฒนา PXPOS

ดาวน์โหลดโปรแกรมช่วยอัพเดท PXPOS อัตโนมัติ

ผู้ช่วยอัพเดทโปรแกรม PXPOS 1.1.3

คู่มือการใช้งาน

(หากอัพเดทโปรแกรมเป็น V.1.1.3 แล้ว ให้ทำการอัพเดทฐานข้อมูลด้วย)

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมช่วยอัพเดทฐานข้อมูล สำหรับ PXPOS 1.1.3


คู่มือการใช้งานโปรแกรมช่วยอัพเดทฐานข้อมูล

 

 

30 กันยายน 2561 V.1.1.4


 • แก้ไข บั้ก: ค้นหาด้วยหมวดหมู่แล้วรายการสินค้าแสดงไม่ตรงหมวดหมู่  สถานะการแก้ไข: เสร็จแล้ว
 • เพิ่ม: การตรวจสอบรหัสบาร์โค้ดที่ซ้ำทันทีเมื่อป้อนเสร็จ (จะได้ไม่เสียเวลาป้อนจนเสร็จถึงรู้ว่ามีในฐานข้อมูลแล้ว)  สถานะการแก้ไข: เสร็จแล้ว
 • เพิ่ม: ฟังชั่นนำเข้าฐานข้อมูลจากไฟล์ Excel (กรอกตามแบบฟอร์มที่มีให้) สถานะการแก้ไข: เสร็จแล้ว
 • เพิ่ม: ฟังชั่นรายงานสรุป พร้อมแสดงรายละเอียดรายการสินค้าในแต่ละบิล และ Export เป็น Excel ไปทำรายงานได้ สถานะการแก้ไข: เสร็จแล้ว
 • เพิ่ม: ฟังชั่นการตั้งค่าข้อความส่วนหัว/ส่วนท้ายใบเสร็จ สถานะการแก้ไข: เสร็จแล้ว
 • เพิ่ม: ปุ่มปิดฟอร์มต่าง ๆ ด้วยปุ่มกากบาทให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งโปรแกรม สถานะการแก้ไข: เสร็จแล้ว
 • เพิ่ม: ฟังชั่นสำหรับขายสินค้าจำนวนมากด้วยการใส่  จำนวน*บาร์โค้ดของสินค้าสถานะ: กำลังดำเนินการ

 


สถานะการแก้ไข

สถานะการแก้ไข: เสร็จแล้ว = เรียบร้อย |  สถานะ: กำลังดำเนินการ = กำลังดำเนินการ

 

24 มิถุนายน 2561 V.1.1.3


 • แก้ไข บั้ก: Error แจ้งเตือนก่อนทำการพิมพ์สลิป  สถานะการแก้ไข: เสร็จแล้ว
 • แก้ไข บั้ก: Error ตอนเปิดโปรแกรม ในกรณีภาพพื้นหลังหายไป ซึ่งทำให้เปิดโปรแกรมไม่ได้  สถานะการแก้ไข: เสร็จแล้ว
 • เพิ่ม : ผู้ใช้เลือกรูปแบบบัตรสมาชิกได้ (ในการตั้งค่าพื้นฐาน) สถานะการแก้ไข: เสร็จแล้ว
 • เพิ่ม : ระบบสำรองข้อมูล/เรียกคืนข้อมูลสถานะการแก้ไข: เสร็จแล้ว
 • เพิ่ม : รองรับลิ้นชักเก็บเงิน และระบบตั้งค่าแยกเครื่องพิมพ์รายงาน และพิมพ์สลิปออกจากกันสถานะการแก้ไข: เสร็จแล้ว
การตั้งค่าบัตรสมาชิก

 

30 มีนาคม 2561 V.1.1.3


 • เพิ่ม : ระบบจัดการชื่อบริษัท, ระบบจัดการชื่อหน่วยนับ, ระบบจัดการยี่ห้อสินค้า  สถานะการแก้ไข: เสร็จแล้ว
 • เพิ่ม : ระบบจัดการ ซัพพลายเออร์ (ผู้ขาย)  สถานะการแก้ไข: เสร็จแล้ว
 • เพิ่ม : ระบบรายงานลูกหนี้ค้างชำระ แบบรายบุคคลสถานะการแก้ไข: เสร็จแล้ว
 • เพิ่ม : การรายงานสต๊อก ตามแบบฟอร์ม (ลำดับ บาร์โค้ด รายการ รุ่นขนาด ราคาทุน ราคาขาย กำไร. สินค้าคงเหลือ หมายเหตุ) สถานะการแก้ไข: เสร็จแล้ว
 • เพิ่ม : ฟังชั่น Export รายงานเป็น Excel ได้ สถานะการแก้ไข: เสร็จแล้ว
 • เพิ่ม : ฟังชั่นจัดเรียงสินค้าตาม ชื่อตัวอักษร, ตามหมายเลขบาร์โค้ด สถานะการแก้ไข: เสร็จแล้ว
 • เพิ่ม : ระบบพักบิล สถานะการแก้ไข: เสร็จแล้ว
 • เพิ่ม : ปุ่มเรียกคืนบิล (F7) ในหน้าขายสินค้า สถานะการแก้ไข: เสร็จแล้ว
 • เพิ่ม : ระบบบันทึกบาร์โค้ดสินค้าเป็นไฟล์ PDF เพื่อเก็บไว้พิมพ์ในครั้งแต่ไป สถานะการแก้ไข: เสร็จแล้ว
 • เพิ่ม : ระบบกำหนดจุดเริ่มพิมพ์สติ๊กเกอร์ (กรณีใช้สติ๊กเกอร์สำเร็จรูปตราช้าง, Tesco) สถานะการแก้ไข: เสร็จแล้ว
 • แก้ไข : ปัญหาการปิดหน้ารายชื่อลูกค้าแล้วแท็บรายชื่อลูกค้าไม่หายไป สถานะการแก้ไข: เสร็จแล้ว
 • แก้ไข : พิมพ์สลิปขนาดหน้ากว้าง 80 มม. แล้วหลุดขอบ สถานะการแก้ไข: เสร็จแล้ว
 • แก้ไข : ปัญหาการรายงานการขาย ณ วันสิ้นสุดของเดือน สถานะการแก้ไข: เสร็จแล้ว
 • แก้ไข : พิมพ์สลิปขนาดหน้ากว้าง 58 มม. แล้วหลุดขอบ สถานะการแก้ไข: เสร็จแล้ว
 • แก้ไข บั้ก: การพิมพ์ใบเสร็จแล้วเลข 1000 เป็น 1.000 สถานะการแก้ไข: เสร็จแล้ว
 • แก้ไข : ปัญหาตัวเลขจำนวนเงิน(รับเงิน, ทอนเงิน) สถานะการแก้ไข: เสร็จแล้ว

 


สถานะการแก้ไข

สถานะการแก้ไข: เสร็จแล้ว = เรียบร้อย |  สถานะ: กำลังดำเนินการ = กำลังดำเนินการ

 

ผลการพิมพ์สลิปที่สมาชิกผู้ใช้โปรแกรมได้ทดสอบพิมพ์

This slideshow requires JavaScript.

ตัวอย่างสลิปกระดาษความร้อน

 

 

14 พฤศจิกายน 2560 V.1.1.2 [ดาวน์โหลดอัพเดท 1.1.2] – แก้ไข 27 ธ.ค. 60


 • เพิ่ม : ระบบมอบหมายบทบาท (สิทธิ์) ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลในฐานข้อมูล สถานะการแก้ไข: เสร็จแล้ว
 • เพิ่ม : ระบบแก้ไขสถานะสินค้า เช่น พร้อมขาย, ยกเลิกการขาย สถานะการแก้ไข: เสร็จแล้ว
 • เพิ่ม : ความสามารถในการพิมพ์สติ๊กเกอร์ A7 (5×15=75 ดวง) และ A10 (4×11=44 ดวง)  สถานะการแก้ไข: เสร็จแล้ว
 • เพิ่ม: ระบบจัดการแผนก/สังกัดของลูกค้า สถานะการแก้ไข: เสร็จแล้ว
  • สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไขรายการแผนก/สังกัดได้
 • เพิ่ม: ระบบจัดการรายการชื่อหน่วยนับ ให้สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไขได้อย่างอิสระ สถานะการแก้ไข: เสร็จแล้ว
 • เพิ่ม : เลขประจำตัวผู้เสียภาษีในใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี สถานะการแก้ไข: เสร็จแล้ว
 • แก้ไข : ระบบบันทึกการตั้งค่าชื่อร้านลงไฟล์ INI (1) สถานะการแก้ไข: เสร็จแล้ว
 • แก้ไข : รูปแบบตัวหนังสือบนหน้าต่าง “ชำระเงิน/ทอนเงิน” ให้เป็นรูปแบบมาตรฐาน และขยายช่องตัวเลขให้ยาวขึ้น สถานะการแก้ไข: เสร็จแล้ว
 • แก้ไข : หน้า “ขายสินค้า” ให้ตัวเลือก “ขายสด” เป็นค่าเริ่มต้น สถานะการแก้ไข: เสร็จแล้ว
 • แก้ไข บั้ก: ช่องป้อนตัวเลขในการตั้งค่าพิมพ์สติ๊กเกอร์บาร์โค้ดไม่สามารถป้อนจุดทศนิยมได้ สถานะการแก้ไข: เสร็จแล้ว
 • แก้ไข บั้ก: User (พนักงานขาย) ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงยอดในคลังสินค้าได้ (นอกจากผู้ได้รับสิทธิ์ในการเช็คสต๊อกสินค้า) สถานะการแก้ไข: เสร็จแล้ว
 • แก้ไข บั้ก: การคำนวณ ต้นทุน, ราคาขาย, กำไรทั้งสิ้นเมื่อขายได้ บนหน้า “รายการสินค้าทั้งหมด” สถานะการแก้ไข: เสร็จแล้ว
 • แก้ไข บั้ก: หน้าขายสินค้า ขณะใช้เครื่องสแกนบาร์โค้ด มีเลข “0” นำหน้าตลอด ทำให้ยิงบาร์โค้ดเพื่อขายสินค้าไม่ได้ สถานะการแก้ไข: เสร็จแล้ว

สถานะการแก้ไข

สถานะการแก้ไข: เสร็จแล้ว = เรียบร้อย |  สถานะ: กำลังดำเนินการ = กำลังดำเนินการ

ขอขอบคุณ
อ้างอิง: (1) http://www.g2gnet.com/webboard/forum.php?mod=viewthread&tid=52&extra=page%3D1, อาจารย์สุรพล ยอดสง่า, 17 พ.ย.2560


8 พฤศจิกายน 2560 V.1.1.1 [ดาวน์โหลด]


 • เพิ่ม: ระบบตั้งค่าพื้นฐานของร้านค้า
  • ชื่อร้าน ที่อยู่ร้าน
  • ข้อมูลติดต่อร้าน
  • อัตลักษณ์ของร้าน เช่น โลโก้ร้าน/กิจการ
  • เปิดปิดระบบยืนยันตัวตนด้วยรหัสผ่านก่อนทำการซื้อสินค้า
 • เพิ่ม: ระบบตั้งค่าภาพพื้นหลังโปรแกรม ทำให้ผู้ใช้เลือกภาพพื้นหลังได้ตามใจชอบ (ขนาด 1204×754 Pixel) ใช้ภาพนามสกุล PNG,JPG
 • แก้ไข: หน้ารายละเอียดลูกค้า ในช่อง Password ให้ป้อนได้เฉพาะตัวเลขเท่านั้น
 • แก้ไข: หน้าพิมพ์บาร์โค้ดสินค้า ในช่อง Input ต่าง ๆ ให้ตรวจสอบรูปแบบข้อมูลที่ user ป้อนให้สอดคล้องกับที่ระบบต้องการ
 • แก้ไข บั้ก: หน้ารายละเอียดลูกค้า ตอนบันทึกข้อมูลเข้าฐานข้อมูล ให้ตรวจสอบค่าว่างก่อน
 • แก้ไข บั้ก: หน้ารับชำระหนี้สิน เมื่อผู้ใช้กดปุ่ม Enter แล้วขึ้นคำว่า “ไม่พบหมายเลขใบแจ้งหนี้ หรือไม่มีใบแจ้งหนี้ที่ท่านกำลังค้นหา”


26 ตุลาคม 60 V.1.1.0


 • ปล่อยเวอร์ชั่น Alpha 1.1.0

 

 


 

แสดงความคิดเห็น