ประวัติการพัฒนา PXPOS

ยกระดับระบบงานขาย PXPOS

ให้งานขายหน้าร้าน และการสรุปบัญชีเป็นเรื่องง่าย

เริ่มตอนนี้

LINE@ATOMSOFT

 

1 ส.ค. 2563 V.1.1.9


  • ปรับปรุง : โครงสร้างฐานข้อมูลให้สอดคล้องกับระบบสต๊อกแบบ FIFO สถานะ: กำลังดำเนินการ
  • ปรับปรุง : ระบบพิมพ์สติ๊กเกอร์บาร์โค้ดให้รองรับเครื่องพิมพ์สติ๊กเกอร์บาร์โค้ด สถานะ: กำลังดำเนินการ
  • เพิ่ม: คุณสมบัติสินค้า วันผลิต, วันหมดอายุ, ผู้จัดจำหน่าย สถานะ: กำลังดำเนินการ
  • เพิ่มฟังชั่น: รายงานสินค้าใกล้หมดอายุ สถานะ: กำลังดำเนินการ
  • เพิ่มฟังชั่น: ระบบโปรโมชั่น สถานะ: กำลังดำเนินการ

22 พ.ค. 2563 V.1.1.8 New


  • เพิ่มฟังชั่น: อ่านบัตรประจำตัวประชาชนในหน้าสมัครสมาชิก และหน้าขายสินค้า (ทำงานร่วมกับเครื่องอ่านบัตรประชาชน) สถานะการแก้ไข: เสร็จแล้ว
  • เพิ่มฟังชั่น: ทำงานร่วมกับฐานข้อมูลขนาดใหญ่ระดับกลาง-ระดับองค์กร MS SQL Server สถานะการแก้ไข: เสร็จแล้ว
  • เพิ่มฟังชั่น: ระบบแจ้งเตือนสินค้าใกล้หมดบนหน้าขายสินค้า สถานะการแก้ไข: เสร็จแล้ว
  • เพิ่มฟังชั่น: รับชำระหนี้ทีละหลายใบเสร็จพร้อมกัน (กรณีส่งหักกับฝ่ายการเงินฯ)สถานะการแก้ไข: เสร็จแล้ว
  • เพิ่มฟังชั่น: การรับชำระผ่านพร้อมเพย์ QR Code ระบบสร้าง QR Code ให้อัตโนมัติ สถานะการแก้ไข: เสร็จแล้ว
  • เพิ่มฟังชั่น: การปรับแต่งธีม และชุดสีของโปรแกรม สถานะการแก้ไข: เสร็จแล้ว

 

19 ก.พ. 2563 V.1.1.7


  • เพิ่มฟังชั่น: โน๊ตย่อท้ายใบเสร็จ สถานะการแก้ไข: เสร็จแล้ว
  • เพิ่มฟังชั่น: ภาษีซื้อ – ภาษีขาย สถานะการแก้ไข: เสร็จแล้ว
  • เพิ่มฟังชั่น: รายงานภาษีซื้อ – ภาษีขาย
  • เพิ่มฟังชั่น:  ส่วนลดท้ายบิลแบบลดเป็นเปอร์เซ็นต์ สถานะการแก้ไข: เสร็จแล้ว
  • เพิ่มฟังชั่น: การกรอง/ค้นหา รายงานสินค้าคงคลัง สถานะการแก้ไข: เสร็จแล้ว
  • ปรับปรุงการทำงาน: เมื่อพิมพ์ใบเสร็จให้ปิดหน้าต่างใบเสร็จอัตโนมัติ สถานะการแก้ไข: เสร็จแล้ว
  • ปรับปรุงการทำงาน: การทำงานร่วมกับลิ้นชักเก็บเงินแบบ USB สถานะการแก้ไข: เสร็จแล้ว

22 ก.ย. 2562 V.1.1.6 


  • แยกเมนูเกี่ยวกับสมาชิกออกมาเป็นแท็บ “สมาชิก”.สถานะการแก้ไข: เสร็จแล้ว
  • เพิ่มฟังชั่นพิมพ์บิลขนาด 9×5.5 นิ้ว สำหรับกระดาษต่อเนื่อง และเครื่องพิมพ์แบบหัวเข็ม สถานะการแก้ไข: เสร็จแล้ว
  • เพิ่มฟังชั่นรายงานยอดซื้อสะสมของสมาชิก สถานะการแก้ไข: เสร็จแล้ว
  • เพิ่มฟังชั่นบันทึกหมายเลขบัตรเครดิต และชื่อเจ้าของบัตร เมื่อชำระด้วยบัตรเครดิต สถานะการแก้ไข: เสร็จแล้ว
  • เพิ่มฟังชั่นรับคืนสินค้า สถานะการแก้ไข: เสร็จแล้ว
  • เพิ่มเมนูสอบถามราคา สถานะการแก้ไข: เสร็จแล้ว
  • แก้ไข บั้ก: แก้ไขบิลแล้วไม่ตัดยอดคงเหลือ สถานะการแก้ไข: เสร็จแล้ว
  • แก้ไข บั้ก: ข้อผิดพลาดกราฟกำไร/ขาดทุน ณ วันสิ้นสุดเดือน สถานะการแก้ไข: เสร็จแล้ว

19 ม.ค. 2562 V.1.1.4 (Beta)


  • แก้ไข บั้ก: ส่วนลด และราคาสุทธิ บิลขนาด 58 มม.สถานะการแก้ไข: เสร็จแล้ว
  • เพิ่ม: ฟังชั่นสำหรับขายสินค้าจำนวนมากด้วยการใส่  จำนวน*บาร์โค้ดของสินค้าสถานะ: กำลังดำเนินการ
  • เพิ่ม: ฟังชั่นรายการสินค้าขายบ่อย (ขายด่วน) สถานะการแก้ไข: เสร็จแล้ว
  • เพิ่ม: ฟังชั่นแนบรูปสินค้า (รูปจะไปแสดงบนหน้าต่างสินค้าขายบ่อย) สถานะการแก้ไข: เสร็จแล้ว
  • เพิ่ม: ฟังชั่นส่วนลดท้ายใบ และส่วนลดรายการในใบรับสินค้า สถานะการแก้ไข: เสร็จแล้ว
  • เพิ่ม: ฟังชั่นเลือกระดับราคา ณ จุดขาย (ราคา A,B,C,D) สถานะการแก้ไข: เสร็จแล้ว
  • เพิ่ม: ฟังชั่นอัพเกรดฐานข้อมูลผ่านโปรแกรมโดยตรง (ไม่ต้องโหลดโปรแกรมเพิ่ม) สถานะการแก้ไข: เสร็จแล้ว
  • เพิ่ม: ฟังชั่นจัดการสินค้านับสต๊อค (มีผลต่อการยอมให้ยอดสต๊อคติดลบ หรือไม่ติดลบ) สถานะการแก้ไข: เสร็จแล้ว
  •  
  • แก้ไข: ใบเสร็จขนาด A4 ให้สามารถเปลี่ยนหัวข้อเอกสารได้ สถานะการแก้ไข: เสร็จแล้ว

24 พ.ย. 2561 V.1.1.4 (Beta)


  • แก้ไข บั้ก: ค้นหาด้วยหมวดหมู่แล้วรายการสินค้าแสดงไม่ตรงหมวดหมู่  สถานะการแก้ไข: เสร็จแล้ว
  • แก้ไข บั้ก: เพิ่มหมวดหมู่เกิน 20 หมวดหมู่แล้ว Error ตอนพิมพ์สติ๊กเกอร์บาร์โค้ดสินค้าสถานะการแก้ไข: เสร็จแล้ว
 • เพิ่ม: การตรวจสอบรหัสบาร์โค้ดที่ซ้ำทันทีเมื่อป้อนเสร็จ (จะได้ไม่เสียเวลาป้อนจนเสร็จถึงรู้ว่ามีในฐานข้อมูลแล้ว)  สถานะการแก้ไข: เสร็จแล้ว
 • เพิ่ม: ฟังชั่นนำเข้าฐานข้อมูลจากไฟล์ Excel (กรอกตามแบบฟอร์มที่มีให้) สถานะการแก้ไข: เสร็จแล้ว
 • เพิ่ม: ฟังชั่นรายงานสรุป พร้อมแสดงรายละเอียดรายการสินค้าในแต่ละบิล และ Export เป็น Excel ไปทำรายงานได้ สถานะการแก้ไข: เสร็จแล้ว
 • เพิ่ม: ฟังชั่นการตั้งค่าข้อความส่วนหัว/ส่วนท้ายใบเสร็จ สถานะการแก้ไข: เสร็จแล้ว
 • เพิ่ม: ปุ่มปิดฟอร์มต่าง ๆ ด้วยปุ่มกากบาทให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งโปรแกรม สถานะการแก้ไข: เสร็จแล้ว

สถานะการแก้ไข

สถานะการแก้ไข: เสร็จแล้ว = เรียบร้อย |  สถานะ: กำลังดำเนินการ = กำลังดำเนินการ

24 มิถุนายน 2561 V.1.1.3


 • แก้ไข บั้ก: Error แจ้งเตือนก่อนทำการพิมพ์สลิป  สถานะการแก้ไข: เสร็จแล้ว
 • แก้ไข บั้ก: Error ตอนเปิดโปรแกรม ในกรณีภาพพื้นหลังหายไป ซึ่งทำให้เปิดโปรแกรมไม่ได้  สถานะการแก้ไข: เสร็จแล้ว
 • เพิ่ม : ผู้ใช้เลือกรูปแบบบัตรสมาชิกได้ (ในการตั้งค่าพื้นฐาน) สถานะการแก้ไข: เสร็จแล้ว
 • เพิ่ม : ระบบสำรองข้อมูล/เรียกคืนข้อมูลสถานะการแก้ไข: เสร็จแล้ว
 • เพิ่ม : รองรับลิ้นชักเก็บเงิน และระบบตั้งค่าแยกเครื่องพิมพ์รายงาน และพิมพ์สลิปออกจากกันสถานะการแก้ไข: เสร็จแล้ว

การตั้งค่าบัตรสมาชิก

30 มีนาคม 2561 V.1.1.3


 • เพิ่ม : ระบบจัดการชื่อบริษัท, ระบบจัดการชื่อหน่วยนับ, ระบบจัดการยี่ห้อสินค้า  สถานะการแก้ไข: เสร็จแล้ว
 • เพิ่ม : ระบบจัดการ ซัพพลายเออร์ (ผู้ขาย)  สถานะการแก้ไข: เสร็จแล้ว
 • เพิ่ม : ระบบรายงานลูกหนี้ค้างชำระ แบบรายบุคคลสถานะการแก้ไข: เสร็จแล้ว
 • เพิ่ม : การรายงานสต๊อก ตามแบบฟอร์ม (ลำดับ บาร์โค้ด รายการ รุ่นขนาด ราคาทุน ราคาขาย กำไร. สินค้าคงเหลือ หมายเหตุ) สถานะการแก้ไข: เสร็จแล้ว
 • เพิ่ม : ฟังชั่น Export รายงานเป็น Excel ได้ สถานะการแก้ไข: เสร็จแล้ว
 • เพิ่ม : ฟังชั่นจัดเรียงสินค้าตาม ชื่อตัวอักษร, ตามหมายเลขบาร์โค้ด สถานะการแก้ไข: เสร็จแล้ว
 • เพิ่ม : ระบบพักบิล สถานะการแก้ไข: เสร็จแล้ว
 • เพิ่ม : ปุ่มเรียกคืนบิล (F7) ในหน้าขายสินค้า สถานะการแก้ไข: เสร็จแล้ว
 • เพิ่ม : ระบบบันทึกบาร์โค้ดสินค้าเป็นไฟล์ PDF เพื่อเก็บไว้พิมพ์ในครั้งแต่ไป สถานะการแก้ไข: เสร็จแล้ว
 • เพิ่ม : ระบบกำหนดจุดเริ่มพิมพ์สติ๊กเกอร์ (กรณีใช้สติ๊กเกอร์สำเร็จรูปตราช้าง, Tesco) สถานะการแก้ไข: เสร็จแล้ว
 • แก้ไข : ปัญหาการปิดหน้ารายชื่อลูกค้าแล้วแท็บรายชื่อลูกค้าไม่หายไป สถานะการแก้ไข: เสร็จแล้ว
 • แก้ไข : พิมพ์สลิปขนาดหน้ากว้าง 80 มม. แล้วหลุดขอบ สถานะการแก้ไข: เสร็จแล้ว
 • แก้ไข : ปัญหาการรายงานการขาย ณ วันสิ้นสุดของเดือน สถานะการแก้ไข: เสร็จแล้ว
 • แก้ไข : พิมพ์สลิปขนาดหน้ากว้าง 58 มม. แล้วหลุดขอบ สถานะการแก้ไข: เสร็จแล้ว
 • แก้ไข บั้ก: การพิมพ์ใบเสร็จแล้วเลข 1000 เป็น 1.000 สถานะการแก้ไข: เสร็จแล้ว
 • แก้ไข : ปัญหาตัวเลขจำนวนเงิน(รับเงิน, ทอนเงิน) สถานะการแก้ไข: เสร็จแล้ว

สถานะการแก้ไข

สถานะการแก้ไข: เสร็จแล้ว = เรียบร้อย |  สถานะ: กำลังดำเนินการ = กำลังดำเนินการ

ผลการพิมพ์สลิปที่สมาชิกผู้ใช้โปรแกรมได้ทดสอบพิมพ์

This slideshow requires JavaScript.

ตัวอย่างสลิปกระดาษความร้อน

14 พฤศจิกายน 2560 V.1.1.2 [ดาวน์โหลดอัพเดท 1.1.2] – แก้ไข 27 ธ.ค. 60


 • เพิ่ม : ระบบมอบหมายบทบาท (สิทธิ์) ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลในฐานข้อมูล สถานะการแก้ไข: เสร็จแล้ว
 • เพิ่ม : ระบบแก้ไขสถานะสินค้า เช่น พร้อมขาย, ยกเลิกการขาย สถานะการแก้ไข: เสร็จแล้ว
 • เพิ่ม : ความสามารถในการพิมพ์สติ๊กเกอร์ A7 (5×15=75 ดวง) และ A10 (4×11=44 ดวง)  สถานะการแก้ไข: เสร็จแล้ว
 • เพิ่ม: ระบบจัดการแผนก/สังกัดของลูกค้า สถานะการแก้ไข: เสร็จแล้ว
  • สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไขรายการแผนก/สังกัดได้
 • เพิ่ม: ระบบจัดการรายการชื่อหน่วยนับ ให้สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไขได้อย่างอิสระ สถานะการแก้ไข: เสร็จแล้ว
 • เพิ่ม : เลขประจำตัวผู้เสียภาษีในใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี สถานะการแก้ไข: เสร็จแล้ว
 • แก้ไข : ระบบบันทึกการตั้งค่าชื่อร้านลงไฟล์ INI (1) สถานะการแก้ไข: เสร็จแล้ว
 • แก้ไข : รูปแบบตัวหนังสือบนหน้าต่าง “ชำระเงิน/ทอนเงิน” ให้เป็นรูปแบบมาตรฐาน และขยายช่องตัวเลขให้ยาวขึ้น สถานะการแก้ไข: เสร็จแล้ว
 • แก้ไข : หน้า “ขายสินค้า” ให้ตัวเลือก “ขายสด” เป็นค่าเริ่มต้น สถานะการแก้ไข: เสร็จแล้ว
 • แก้ไข บั้ก: ช่องป้อนตัวเลขในการตั้งค่าพิมพ์สติ๊กเกอร์บาร์โค้ดไม่สามารถป้อนจุดทศนิยมได้ สถานะการแก้ไข: เสร็จแล้ว
 • แก้ไข บั้ก: User (พนักงานขาย) ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงยอดในคลังสินค้าได้ (นอกจากผู้ได้รับสิทธิ์ในการเช็คสต๊อกสินค้า) สถานะการแก้ไข: เสร็จแล้ว
 • แก้ไข บั้ก: การคำนวณ ต้นทุน, ราคาขาย, กำไรทั้งสิ้นเมื่อขายได้ บนหน้า “รายการสินค้าทั้งหมด” สถานะการแก้ไข: เสร็จแล้ว
 • แก้ไข บั้ก: หน้าขายสินค้า ขณะใช้เครื่องสแกนบาร์โค้ด มีเลข “0” นำหน้าตลอด ทำให้ยิงบาร์โค้ดเพื่อขายสินค้าไม่ได้ สถานะการแก้ไข: เสร็จแล้ว

สถานะการแก้ไข

สถานะการแก้ไข: เสร็จแล้ว = เรียบร้อย |  สถานะ: กำลังดำเนินการ = กำลังดำเนินการ

ขอขอบคุณ
อ้างอิง: (1) http://www.g2gnet.com/webboard/forum.php?mod=viewthread&tid=52&extra=page%3D1, อาจารย์สุรพล ยอดสง่า, 17 พ.ย.2560


8 พฤศจิกายน 2560 V.1.1.1 [ดาวน์โหลด]


 • เพิ่ม: ระบบตั้งค่าพื้นฐานของร้านค้า
  • ชื่อร้าน ที่อยู่ร้าน
  • ข้อมูลติดต่อร้าน
  • อัตลักษณ์ของร้าน เช่น โลโก้ร้าน/กิจการ
  • เปิดปิดระบบยืนยันตัวตนด้วยรหัสผ่านก่อนทำการซื้อสินค้า
 • เพิ่ม: ระบบตั้งค่าภาพพื้นหลังโปรแกรม ทำให้ผู้ใช้เลือกภาพพื้นหลังได้ตามใจชอบ (ขนาด 1204×754 Pixel) ใช้ภาพนามสกุล PNG,JPG
 • แก้ไข: หน้ารายละเอียดลูกค้า ในช่อง Password ให้ป้อนได้เฉพาะตัวเลขเท่านั้น
 • แก้ไข: หน้าพิมพ์บาร์โค้ดสินค้า ในช่อง Input ต่าง ๆ ให้ตรวจสอบรูปแบบข้อมูลที่ user ป้อนให้สอดคล้องกับที่ระบบต้องการ
 • แก้ไข บั้ก: หน้ารายละเอียดลูกค้า ตอนบันทึกข้อมูลเข้าฐานข้อมูล ให้ตรวจสอบค่าว่างก่อน
 • แก้ไข บั้ก: หน้ารับชำระหนี้สิน เมื่อผู้ใช้กดปุ่ม Enter แล้วขึ้นคำว่า “ไม่พบหมายเลขใบแจ้งหนี้ หรือไม่มีใบแจ้งหนี้ที่ท่านกำลังค้นหา”

 


26 ตุลาคม 60 V.1.1.0


 • ปล่อยเวอร์ชั่น Alpha 1.1.0

แสดงความคิดเห็น
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com