ยกระดับระบบงานขาย ด้วย PXPOS

ให้งานขายหน้าร้าน และการสรุปบัญชีเป็นเรื่องง่าย

เริ่มตอนนี้
ATOMSOFT Restaurant 1.0

ระบบขายหน้าร้านสำหรับร้านอาหาร พร้อมระบบจัดการโต๊ะ

ประสิทธิภาพ

คือสิ่งที่เราให้ความสำคัญและพัฒนาเพื่อคุณอยู่เสมอ

คุณภาพ

ผลิตภัณฑ์คุณภาพเพื่อกิจการของคุณ คือเป้าหมายของเรา

ลดขั้นตอนและเวลา

เพราะเวลา คือสิ่งที่ไม่อาจซื้อมาด้วยเงินตรา เราจึงช่วยประหยัดเวลาสรุปการขายให้คุณมีเวลามากขึ้นเพื่ออะไรที่สำคัญกว่า