PXPOS – การแก้ไขรายละเอียดสินค้า

หลังจากที่ทำการเพิ่มสินค้าเข้าสู่ระบบแล้ว ในภายหลังหากมีความต้องการแก้ไขรายละเอียดสินค้าในโปรแกรม PXPOS นั้น สามารถทำได้ตามขั้นตอนดังนี้

 

1.ไปที่ “รายการสินค้าทั้งหมด” 

2. ทำการค้นหาชื่อสินค้า แล้วกดคีย์ Enter

3. เมื่อปรากฎรายการสินค้าแล้วให้ดับเบิ้ลคลิกที่รายการนั้น เพื่อดูรายละเอียด

4. ปรากฏหน้าต่างรายละเอียดสินค้า ให้ทำการแก้ไข เสร็จแล้วกดปุ่ม “บันทึกข้อมูล [F8]”

5. หน้าจอแสดงผลการบันทึกข้อมูล

 

PXPOS – การเพิ่มสินค้าใหม่

ในโปรแกรม PXPOS นั้นผู้ใช้สามารถเพิ่มสินค้าใหม่ด้วยขั้นตอนง่าย ๆ ดังนี้

1.เข้าสู่ระบบ

การเพิ่มสินค้าในโปรแกรม PXPOS2.จะปรากฏหน้าจอดังภาพ

3.ไปที่ “เพิ่มสินค้าใหม่ [F2]” หรือกดแป้น ฟังชั่น F2

4.เมื่อปรากฏหน้าจอเพิ่มสินค้าใหม่ ให้เลือกหมวดหมู่สินค้า

 

5. จากนั้นให้ป้อนรายละเอียดของสินค้าให้ครบถ้วน สำหรับในส่วนบาร์โค้ดหลักสามารถใช้เครื่องยิงบาร์โค้ดยิงจากข้างบรรจุภัณฑ์ได้เลย แต่สำหรับสินค้าบางรายการอาจไม่มีบาร์โค้ด ก็สามารถให้ฟังชั่น “สร้างรหัสสินค้าอัตโนมัติ” เพื่อรันรหัสสินค้าอัตโนมัติได้

6. เมื่อป้อนรายละเอียดครบถ้วนแล้ว กดปุ่ม “บันทึกข้อมูล [F8]”

7. หลังจากนั้นทำการตรวจสอบว่าสินค้าเข้าสู่ระบบหรือยัง โดยเข้าไปที่ “รายการสินค้าทั้งหมด”

8. ทำการค้นหารายการสินค้า เพื่อตรวจสอบข้อมูล

 

การใช้งานโปรแกรม PXPOS

การติดตั้ง

ไฟล์ประกอบที่จำเป็นมีดังนี้


 1. AccessDatabaseEngine.exe (ไฟล์ไดร์เวอร์ฐานข้อมูล)
 2. dotNetFx40_Full_x86_x64.exe (Microsoft .Net Framework 4.0 หากเครื่องท่านติดตั้งแล้ว ก็ไม่ต้องติดตั้งเพิ่ม)
 3. PXPOSsetup.exe (ไฟล์สำหรับติดตั้งโปรแกรม สำหรับผู้ยังไม่ได้ติดตั้ง .NET Framework 4.0)

ไฟล์สนับสนุนการทำงานของโปรแกรมสรุปได้ดังภาพ

ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม

1.ดับเบิ้ลคลิกที่ไฟล์ PXPOSsetup.exe เพื่อติดตั้งโปรแกรม

2.ตอบ Yes เพื่อเริ่มติดตั้ง

3. คลิก ถัดไป เพื่อดำเนินการติดตั้งตามลำดับภาพ


4.ยอมรับข้อตกลง
และคลิก ถัดไป เพื่อทำการติดตั้งโปรแกรมต่อไป ดังภาพ

 


ป้อนรายละเอียดของท่าน แล้วคลิกปุ่ม ถัดไป


เลือกที่เก็บโปรแกรม และคลิก ถัดไป


คลิก ถัดไป


คลิก ถัดไป


ใส่ Serial Number ที่ท่านได้รับ

 


ขณะโปรแกรมกำลังติดตั้ง

 

 



เมื่อโปรแกรมติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ คลิกปุ่ม Finish

ท่านจะสังเกตได้ว่ามีไอคอนโปรแกรมเพิ่มเข้ามาที่หน้าจอ (Desktop) ดังภาพ

การลงทะเบียนไฟล์โปรแกรม

สำหรับขั้นตอนต่อไปนี้ สำคัญมาก คือการลงทะเบียนไฟล์สนับสนุนการทำงาน โดยทำตามขั้นตอนดังนี้

1.ไปที่ Start Menu ->> Programs -> PXPOS แล้วคลิกที่ ลงทะเบียนโปรแกรม
ดังภาพ

2.จากนั้นจะปรากฏหน้าต่างขึ้นมา ให้คลิก Unicode แล้วคลิกปุ่ม Register ตามลำดับ

3. คลิกที่ปุ่ม Yes เพื่อยืนยัน

4.ให้สังเกตบริเวณลูกศร ให้มีคำว่า SUCCEEDED แสดงว่าการลงทะเบียนไฟล์เสร็จสมบูรณ์แล้ว ให้ทำการปิดโปรแกรมไปได้เลย

เพียงเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นการติดตั้งโปรแกรม สำหรับในหัวข้อถัดไป จะเป็นการเปิดใช้งานโปรแกรมครั้งแรก

 

——————————————–

แนะนำการเปิดใช้งานโปรแกรมครั้งแรก

    เมื่อท่านเปิดใช้งานโปรแกรมครั้งแรก โปรแกรมจะขึ้นหน้าต่างเตือนดังภาพที่ 1
เพื่อบอกให้ท่านทราบว่า ท่านต้องตั้งค่าตำแหน่งจัดเก็บฐานข้อมูลที่ปลอดภัย เมื่อระบบปฏิบัติการวินโดว์ของท่านเสียหาย แล้วส่งซ่อม ข้อมูลอันมีค่าจะได้ไม่ต้องสูญหาย


ภาพที่ 1

2.เมื่อท่านกดปุ่ม [OK] แล้ว โปรแกรมจะแสดงหน้าต่างสำหรับเลือกที่เก็บไฟล์ฐานข้อมูล ให้ท่านไปเลือกที่เก็บที่ปลอดภัย เช่น ไดร์ D:\PosDatabase
เป็นต้น ดังภาพที่ 2


ภาพที่ 2

หลังจากนั้นให้ท่านกดปุ่ม [Save] เพื่อทำการเลือกบันทึกฐานข้อมูลของโปรแกรม


ภาพที่ 3

หลังจากนั้นโปรแกรมจะแสดงหน้าต่างแจ้งว่าได้ทำการบันทึกฐานข้อมูลเรียบร้อยแล้ว พร้อมกับแสดงรายละเอียดที่ตั้งฐานข้อมูล ดังภาพ


หลังจากที่กดปุ่ม [OK]
แล้ว โปรแกรมจะทำการปิดตัวเองลง ให้ท่านทำการเปิดโปรแกรมขึ้นมาใหม่



ให้ทำการป้อนชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน แล้วกดปุ่ม [เข้าสู่ระบบ] เพื่อเข้าใช้งานโปรแกรม

เมื่อเข้าสู่โปรแกรมแล้ว จะพบกับหน้าจอโปรแกรมดังภาพ


แท็บระบบหลัก

ประกอบไปด้วยเมนูต่าง ๆ ดังนี้

แท็บที่ 1 : ระบบหลัก (อธิบายจากซ้ายไปขวา)

 1. [ขายสินค้า]
  คือ เมนูสำหรับเริ่มขายสินค้าหน้าร้าน
 2. [พิมพ์บาร์]
  คือ เมนูสำหรับพิมพ์สติ๊กเกอร์บาร์โค้ดสำหรับติดสินค้า
 3. [ออกจากระบบ] คือ เมนูสำหรับออกจากระบบผู้ใช้ปัจจุบัน เพื่อเข้าสู่ระบบใหม่
 4. [ปิดโปรแกรม] คือ เมนูสำหรับปิดโปรแกรม หรือจบการทำงาน


แท็บระบบงาน

แท็บที่ 2 : ระบบงาน (อธิบายจากซ้ายไปขวา)

 1. [หมวดหมู่สินค้า] คือ เมนูสำหรับจัดการ เพิ่ม ลบ แก้ไขหมวดหมู่สินค้า
 2. [เพิ่มสินค้า] คือ สำหรับเพิ่มสินค้าใหม่เข้าสู่ระบบคลังสินค้า
 3. [นำสินค้าเข้าคลัง] คือ เมื่อท่านออกใบสั่งซื้อสินค้า และนำไปซื้อสินค้ามาแล้ว ท่านต้องการนำสินค้าที่สั่งซื้อเข้าสู่ระบบคลังสินค้า เพื่อปรับยอดสต๊อกสินค้า
 4. [เช็คสต๊อกสินค้า] คือ เมนูสำหรับตรวจนับสินค้า หรือที่เรียกว่าเช็คสต๊อกสินค้า เพื่อทำการตรวจนับสินค้าคงเหลือ หรือปรับยอดสินค้าคงเหลือในคลังสินค้า
 5. [รายการสินค้าทั้งหมด] คือ เมนูสำหรับเรียกดูรายการสินค้าในระบบคลังสินค้าทั้งหมด ดูราคาทุน ราคาขาย ดูทุนทั้งสิ้น หรือแม้กระทั้งการเพิ่ม ลบ แก้ไขสินค้า ก็อยู่ในเมนูนี้ทั้งหมด
 6. [สมัครสมาชิก] คือ เมนูสำหรับรับสมัครสมาชิกร้านค้าสวัสดิการใหม่ เพื่อป้อนเข้าสู่ระบบ สำหรับสิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิกนั้นจะขึ้นอยู่ที่นโยบายการบริหารงานของแต่ละร้านค้าสวัสดิการ หรือหน่วยงานที่ควบคุมดูแลซึ่งแตกต่างกันออกไป ไม่ว่าจะเป็นสิทธิในโปรโมชั่น, การมอบรางวัลแก่สมาชิกผู้มียอดซื้อสะสมตามเกณฑ์ เป็นต้น
 7. [รายชื่อสมาชิก] คือ เมนูสำหรับแสดงรายชื่อสมาชิกทั้งหมดรวมไปถึงการ เพิ่ม ลบ แก้ไขรายชื่อสมาชิก หรือรายละเอียดของสมาชิก ก็รวมอยู่ในเมนูนี้ทั้งหมด
 8. [บัญชีลูกหนี้] คือ บัญชีสำหรับแสดงรายการใบแจ้งหนี้ พร้อมรายชื่อสมาชิกที่ซื้อสินค้าในรูปแบบบิลเงินเชื่อ พร้อมยอดค้างชำระทั้งสิ้นโดยสรุปได้ตามรูปแบบดังนี้
  1. สรุปรายการตามใบแจ้งหนี้
  2. สรุปรายการตามชื่อสมาชิก
 9. [รับชำระหนี้]
  คือ เมนูนี้ใช้สำหรับรับชำระหนี้สิน เมื่อสมาชิกนำเงินมาชำระหนี้สินตามใบแจ้งหนี้ โดยสมารถแบ่งชำระเป็นงวด ๆ ได้ จนกว่าจะชำระครบตามยอดที่ค้างจ่ายในใบแจ้งหนี้

 10. [จัดการผู้ใช้ระบบ]
  คือเมนูสำหรับเข้าไปบริหารจัดการชื่อผู้ใช้ระบบ เช่น ผู้ดูและระบบ ผู้จัดการ หรือพนักงานขายหน้าร้าน เป็นต้น


แท็บรายงาน

แท็บที่ 3 : รายงาน (อธิบายจากซ้ายไปขวา)

 1. [รายงานสินค้าคงคลัง] คือ เมนูสำหรับแสดงรายการสินค้าคงคลัง พร้อมรายละเอียดของสินค้า
 2. [รายงานการนำเข้าสินค้า] คือ เมนูสำหรับดูบันทึกใบรับสินค้า หรือใบส่งสินค้า ณ วันที่รับสินค้าจากใบสั่งซื้อ โดยจะสรุปตามเลขที่ใบรับสินค้า
 3. [รายงานการขาย] คือ รายงานการขายสินค้าโดยแยกตามประเภทการขายสด,ขายเชื่อ สามารถกำหนดช่วงเวลาการรายงานได้สามารถสรุปต้นทุน ยอดขาย กำไร และส่วนลดได้ เพื่อประเมินผลและใช้เพื่อวางแผนการบริหารจัดการ
 4. [สรุปการขาย] คือ เมนูสำหรับสรุปการขายสินค้าแบบละเอียดระดับรายการสินค้า ต้นทุน กำไร ยอดขาย จำนวนคงเหลือ ของสินค้าแต่ละรายการ ในสต๊อกสินค้า พร้อมสรุปยอดขายเป็นเงินทุน กำไร หรือแม้แต่การสรุปแยกรายการสินค้าตามหมวดหมู่ ก็จะอยู่ในเมนูนี้ทั้งหมด
 5. [ลูกหนี้ค้างชำระ] คือ เมนูสำหรับรายงานรายชื่อลูกหนี้ค้างชำระซึ่งเกิดจากรายการงานประเภทเงินเชื่อ ในขณะเดียวกันเมนูนี้ยังสามารถใช้ชำระหนี้สินให้กับลูกค้า โดยชำระแบบครบตามจำนวนยอดในใบแจ้งหนี้ (ไม่ใช่ผ่อนชำระ)
 6. [กราฟสรุป] คือ เมนูสำหรับเรียกดูรายงานยอดขายในรูปแบบภาพกราฟฟิค หรือกราฟสรุปการขายสินค้า โดยแบ่งเมนูออกเป็นดังนี้
  1. สรุปยอดขายตามหมวดหมู่ของสินค้า (กราฟวงกลมธรรมดา)
  2. สรุปยอดขายตามหมวดหมู่สินค้าในแบบกราฟวงกลมแบบ 3 มิติ
  3. สรุปยอดขายตามประเภทการขายสด,ขายเชื่อ รายปี (กราฟแท่ง)
  4. สรุปยอดขายตามช่วงเวลาที่กำหนด (กราฟแท่ง)
  5. สรุปต้นทุน ยอดขาย กำไร ส่วนลด (กราฟวงกลม)

หมายเหตุ : สามารถบันทึกภาพเป็นไฟล์ JPEG เพื่อนำไปประกอบการนำเสนอได้