เกี่ยวกับเรา

ATOM-SOFT.COM


ด้วยประสบการณ์ของเรากว่า 12 ปี ที่เรามุ่งมั่นตั้งใจ ทุ่มเท พัฒนาอย่างต่อเนื่องในการให้บริการออกแบบจัดทำเว็บไซต์หน่วยงาน พัฒนาโปรแกรมเกี่ยวกับงานด้านการทหาร หรือสารสนเทศเพื่อการจัดการ

เราได้เริ่มพัฒนาโปรแกรมต่างๆ ขึ้นมาเพื่อใช้ในหน่วยงานราชการทหารเพื่อใช้ในองค์กร โปรแกรมได้ถูกพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง จนเป็นโปรแกรมที่มีขนาดใหญ่ แก้ปัญหาการใช้งาน จนสามารถตอบโจทย์ในการใช้ข้อมูลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน เมื่อเราสามารถพัฒนาโปรแกรมได้ตอบโจทย์การใช้งานโปรแกรมในองค์กรได้แล้ว เราจึงมีแนวคิดในการถ่ายทอดโปรแกรมไปยังหน่วยงานอื่นๆ ผ่านการบริการออกแบบจัดทำเว็บไซต์ พัฒนาโปรแกรมเกี่ยวกับงานด้านการทหาร หรือสารสนเทศเพื่อการจัดการ ภายใต้ชื่อ ATOM-SOFT.COM

ปัญหาที่เราพบ เราเรียนรู้และแก้ไข เราจึงสามารถนำเสนอโซลูชั่นให้กับลูกค้าได้ตอบโจทย์และตรงประเด็น ลดเวลาในการทำงานซ้ำๆ ประมวลผลข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว บริหารจัดการกับระบบที่มีข้อมูลมากๆ ได้ เช่น ข้อมูลพื้นฐานด้านกำลังพล รูปถ่ายกำลังพล ข้อมูลติดต่อ เป็นต้น

ผลงานการพัฒนาโปรแกรมแรกที่เราได้ให้บริการครั้งแรกคือโปรแกรม PXPOS (โปรแกรมขายหน้าร้านสำหรับร้านค้าสวัสดิการ) มีวัตถุประสงค์เพื่อแจกจ่ายให้กับร้านค้าระดับชุมชนท้องถิ่น/หน่วยงานภาครัฐ-เอกชนที่อยากจะพัฒนางานขาย แต่ไม่มีเงินทุนซื้อซอฟท์แวร์ราคาแพงมาใช้ อีกทั้งยังเป็นอีกหนึ่งพลังเล็กๆ ที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนนโยบาย Thailand 4.0 แบบไม่ได้แสวงหาผลกำไร

เรายังให้ความสำคัญกับบริการหลังการขาย รับประกันคุณภาพของโปรแกรม ลูกค้าสามารถแจ้งปัญหาการใช้งานผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งทางโทรศัพท์, อีเมล์ หรือ LINE หรือหากท่านใดมีความรู้ความสามารถในการเขียนโปรแกรม และเห็นว่าโปรแกรมปรับปรุงในส่วนไหน ลูกค้าสามารถแนะนำหรือนำเสนอโปรเจ็ค VB.NET มาได้ตามช่องทางติดต่อที่เราได้ให้ไว้ตามแต่เห็นสมควร

“มุ่งสร้างสรรค์สิ่งง่าย ๆ ที่มีประโยชน์แก่ส่วนรวม 
โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด”