ให้เราช่วย

หากท่าน…กำลังมีปัญหาการใช้งาน ไม่รู้จะถามใคร “ให้เราช่วยแก้ปัญหา”

ง่าย ๆ แค่ดาวน์โหลดโปรแกรมด้านล่างนี้ ติดตั้ง และบอกชุดตัวเลขบนหน้าจอให้กับเราดาวน์โหลดโปรแกรม Anydesk แล้วนำมาป้อนที่ช่อง รหัสจาก Anydesk

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com