ให้เราช่วย

หากท่าน…
กำลังมีปัญหาการใช้งาน ไม่รู้จะถามใคร

“ให้เราช่วยแก้ปัญหา”

ง่าย ๆ แค่ดาวน์โหลดโปรแกรมด้านล่างนี้ ติดตั้ง
และบอกชุดตัวเลขบนหน้าจอให้กับเรา


ดาวน์โหลดโปรแกรม Anydesk แล้วนำมาป้อนที่ช่อง รหัสจาก Anydesk

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com