โปรแกรมพจนานุกรมศัพท์บาลี

พจนานุกรมศัพท์บาลี ไทย บน PC เวอร์ชั่น 1.0.3 (อัพเดท ต.ค.61)

สำหรับโปรแกรมนี้มีชื่อว่า โปรแกรม Pali Thai Dictionary เห็นชื่อ Pali ดูแล้วอาจจะไม้คุ้น แต่ที่จริงแล้ว มันคือ โปรแกรมแปลภาษา ในรูปแบบของ พจนานุกรมศัพท์หมวดบาลี – ไทยนี้ นั่นเอง นั่นหมายความว่า คำว่า “Pali” จริงๆ แล้วมันคือคำว่า “บาลี” นั่นเอง โดยทางทีมงานผู้พัฒนา โปรแกรม Pali Thai Dictionary โปรแกรมได้พัฒนาขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่ศึกษาภาษาบาลี จากแต่เดิมคำศัพท์เหล่านี้ถูกจัดเก็บไว้ในหนังสือเล่มหนา ซึ่งทำให้ยากต่อการค้นคว้านำมาใช้ประโยชน์

ด้วยเหตุผลนี้ทางทีมงานจึงได้พัฒนาโปรแกรมนี้ขึ้นมาแล้วบันทึกคำศัพท์เหล่านั้นลงไปในฐานข้อมูล ซึ่งจะทำให้ง่ายต่อการเก็บรักษา และนำมาใช้ ไม่ว่าจะเป็นการค้นหาคำศัพท์ภาษาบาลี ด้วยระบบค้นหาด้วยคำค้น (Search by Keyword) และอื่น ๆ ที่จะทำให้ผู้ศึกษาประหยัดเวลาการค้นหาคำศัพท์ของภาษาบาลี (Pali) ไปได้มากมากเลยทีเดียว โดยในส่วนของรายละเอียดผลลัพธ์ของการค้นหา (Search Results) ที่ได้ถูกนำมาแสดงนั้นก็มีรายละเอียดมากมาย ไม่ว่าจะเป็น คำอ่าน คำแปลหรือความหมาย หมวดหมู่ของคำศัพท์ ประเภทของคำ ลิงค์ วจนะ วิภัติ และ คำอธิบายเพิ่มเติม ซึ่งอาจจะมีข้อมูลได้ไม่ครบถ้วนทั้งหมดทุกคำศัพท์ แต่ก็ถือว่าเป็นประโยชน์มากๆ แล้วสำหรับผู้ใช้งาน

Message from Developer (ข้อความฝากมาจากทางผู้พัฒนา โปรแกรม Pali Thai Dictionary) : ” คำศัพท์ในโปรแกรมนี้ส่วนใหญ่นำมาจากหนังสือศัพท์หมวด ไทย-บาลี ที่เรียบเรียงโดยอาจารย์พระมหาพรหมา ปญฺญาทีโป ป.ธ.๙ วัดมหาธาตุ กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นเล่มที่แก้ไขใหม่ล่าสุดโดย พระมหาวัชระ ฐิตเมโธ ป.ธ.๙ ยังไงทีมงานผู้พัฒนาก็ขอขอบพระคุณผู้เรียบเรียงทั้งสองท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วยนะครับ ”

ดาวน์โหลดโปรแกรมพจนานุกรมศัพท์บาลี


 

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com