บทความ

บทความ

คู่มือการใช้งานโปรแกรมขายสินค้าหน้าร้าน PXPOS

การตั้งค่าหน้าจอลูกค้า
PXPOS | คู่มือการใช้งาน

การตั้งค่าหน้าจอลูกค้า

ในโปรแกรม PXPOS รองรับการแสดงหน้าจอสำหรับลูกค้า เพื่อใช้ในการแสดงโฆษณาโปรโมชั่นต่างๆของทางร้านตลอดจนใช้เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารถึงลูกค้าระหว่างรับบริการ

เข้าโปรแกรมแล้วขึ้น Open Database Error: 5 The ‘Microsoft.ACE.OLEDB.12.0’ Provider is not Registered
PXPOS

เข้าโปรแกรมแล้วขึ้น Open Database Error: 5 The ‘Microsoft.ACE.OLEDB.12.0’ Provider is not Registered

ากท่านติดตั้งโปรแกรมแล้วขึ้น Error “Open Database Error: 5 The ‘Microsoft.ACE.OLEDB.12.0’ Provider is not Registered on the local macine.”