เข้าโปรแกรมแล้วขึ้น Open Database Error: 5 The ‘Microsoft.ACE.OLEDB.12.0’ Provider is not Registered

หากท่านติดตั้งโปรแกรมแล้วขึ้น Error “Open Database Error: 5 The ‘Microsoft.ACE.OLEDB.12.0’ Provider is not Registered on the local macine.” ตามภาพตัวอย่าง

สาเหตุ:
1.เกิดจากในเครื่องท่านติดตั้งโปรแกรม Microsoft Office เวอร์ชั่นที่สูงกว่า Office 2010
2.เกิดจากยังไม่ได้ติดตั้ง AccessDatabase EngineX86

สำคัญ ตอนดาวน์โหลด AccessDatabase Engine.exe ให้เลือกตามภาพ

แนวทางแก้ไข:
1.ติดตั้ง AccessDatabase Engin.exe ดาวน์โหลดคลิก
2.ตัวติดตั้ง Microsoft .NET Framework 4.0 หรือ สูงกว่า ดาวน์โหลดคลิก

คุณอาจสนใจบทความเหล่านี้...

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com