การนำสินค้าที่สั่งซื้อเพิ่มเข้าสู่ระบบ

เมื่อกิจการร้านค้าของเราดำเนินงานไปได้สักระยะ จำนวนสินค้าคงเหลือในระบบจะเริ่มลดจำนวนลงจนถึงจุดสั่งซื้อ เราจึงออกคำสั่งซื้อไปตามระบบงานซึ่งขึ้นอยู่กับกิจการนั้น ๆ ว่าจะมีขั้นตอนปฏิบัติอย่างไร แต่เมื่อเราสั่งซื้อสินค้าเข้ามาแล้ว ต้องทำการอัพเดทจำนวนยอดคงเหลือในระบบ นั่นคือขั้นตอนการ “นำสินค้าเข้าคลัง” นั่นเอง ซึ่งในโปรแกรม PXPOS มีขั้นตอนการปฏิบัติดังต่อไปนี้

1.ไปที่แท็บ “ระบบงาน” จากนั้นเลือกเมนู “นำสินค้าเข้าคลัง”

เลือกเมนู “นำเสินค้าเข้าคลัง”

2. จากนั้นกรอกรายละเอียดใบสั่งซื้อสินค้าให้ครบถ้วนดังภาพ

3. เลือกรายการสินค้าที่จะปรับยอดนำเข้าคลัง หรือใช้การยิงบาร์โค้ดเหมือนการขายหน้าร้าน

เลือกรายการสินค้า หรือใช้วิธีการยิงบาร์โค้ด

4. เมื่อป้อนรายละเอียดครบถ้วนแล้ว ให้คลิกปุ่ม “นำสินค้าเข้าคลัง”

ป้อนรายละเอียดจนครบถ้วน แล้วกดปุ่มนำสินค้าเข้าคลัง

เพียงเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนการนำสินค้าเข้าคลัง ทำเช่นเดียวกันนี้ทุกครั้งที่สั่งซื้อสินค้าเข้าร้านใหม่ หากรายการสินค้าไหนที่ร้านยังไม่เคยมีในระบบ จะต้องไปเพิ่มสินค้าใหม่ที่เมนู เพิ่มสินค้าใหม่ก่อน

แสดงความคิดเห็น

You may also like...