การนำสินค้าเข้าสู่ระบบ PXPOS จากไฟล์ Excel

สำหรับกิจการที่มีรายการสินค้าจำนวนมากในร้าน และมีไฟล์ Excel รายการสินค้านั้นอยู่แล้ว การจะมานั่งเพิ่มสินค้าทีละรายการ คงเป็นเรื่องน่าเบื่อมิใช่น้อย ดังนั้นเราได้เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าว จึงได้พัฒนาฟังชั่นการนำรายการสินค้าจากไฟล์ Excel เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลโปรแกรม PXPOS มีรายละเอียดดังนี้.

1.คลิก Link “ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม Excel ตัวอย่าง” เพื่อโหลดแบบฟอร์มป้อนรายการสินค้า

2.ป้อนรหัสบาร์โค้ด,ชื่อสินค้า , หมวดหมู่=0, รุ่น/ขนาดของสินค้า, หน่วยนับ=0, ยีห้อสินค้า=0, จำนวนคงเหลือ
จุดต่ำสุดที่สั่งซื้อ, จำนวนที่สั่งซื้อ, ราคาต้นทุน/หน่วย, ราคาขายสด, หมายเหตุ, สถานะ=TRUE

3.เลือกไฟล์ฐานข้อมูลของร้าน (ไฟล์ POSDB.accdb)

4.เลือกไฟล์ Excel รายการสินค้าที่เตรียมไว้

5.เลือก WorkSheet “รายการสินค้า” ที่อยู่ในไฟล์ Excel หรือหากผู้ใช้ตั้งชื่อ WorkSheet ของรายการสินค้า เป็นชื่ออื่นก็ต้องเลือกให้ถูกต้องสอดคล้อง เพื่อให้ระบบนำรายการเข้าสู่ระบบได้อย่างครบถ้วน

6.จากนั้นกดปุ่ม “นำเข้า” เพื่อนำสินค้าเข้าสู่ระบบ

8.เข้าสู่โปรแกรม PXPOS >>. ระบบงาน >> รายการสินค้าทั้งหมด เพื่อตรวจสอบรายการสินค้าว่าเข้าสู่ระบบครบถ้วนหรือไม่

แสดงความคิดเห็น

You may also like...