การสำรอง/เรียกคืนฐานข้อมูล (การตั้งค่าฐานข้อมูล)

สำหรับระบบงานขายนั้น   ข้อมูลสินค้าและบริการคือหัวใจหลักของระบบงานขายหน้าร้าน เช่นเดียวกับ ระบบการบริหารจัดการร้านควบคู่กับระบบงานบัญชี เมื่อดำเนินงานในระบบใด ๆ ไปช่วงระยะเวลาหนึ่ง ระบบอาจมีปัญหาไม่ว่าจะเกิดจากไวรัสคอมพิวเตอร์ หรือปัญหาอื่น ๆ ของระบบปฏิบัติการ (OS) ซึ่งทำให้ไม่สามารถดำเนินงานในระบบให้มีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุสงค์ได้ เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวผู้ใช้อาจจำเป็นต้องติดตั้งระบบปฏิบัติการใหม่

ดังนั้นเพื่อให้ระบบทำงานต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง ผู้ใช้จะต้องมีการสำรองฐานข้อมูลก่อนทำการติดตั้งระบบปฏิบัติการใหม่ทุกครั้ง และมีการเรียกคืนฐานข้อมูลกลับมาใช้อีกครั้งเมื่อติดตั้งระบบปฏิบัติการเสร็จ สำหรับรายละเอียดการปฏิบัติอยู่ในหัวข้อดังจะกล่าวต่อไปนี้

การสำรองฐานข้อมูล

ภาพสังเขปแสดงขั้นตอนการสำรองฐานข้อมูล (Backup)

1.ที่หน้าจอหลักของโปรแกรมไปที่แท็บ “เกี่ยวกับโปรแกรม” แล้วคลิกที่ปุ่ม [สำรองฐานข้อมูล]

2.จากนั้นจะปรากฏหน้าจอดังภาพให้คลิกที่ปุ่ม [สำรองฐานข้อมูล]

3.จะปรากฏหน้าจอให้ผู้ใช้เลือกที่เก็บไฟล์ฐานข้อมูล ให้ผู้ใช้เลือกและทำการจัดเก็บให้เป็นระบบระเบียบ และที่สำคัญคือควรบันทึกไว้ในไดร์ D: หรือทำการสำรองไว้ในหน่วยจัดเก็บข้อมูลภายนอก ในกรณีที่เกิดปัญหาจะได้เรียกคืนระบบได้ทันท่วงที เมื่อเลือกแล้วให้ทำการกดปุ่ม [Save] ระบบจะทำการบันทึกฐานข้อมูลไว้ในตำแหน่งที่ผู้ใช้เลือก

4.เมื่อบันทึกแล้ว จะปรากฏหน้าต่างแจ้งผลการบันทึกเรียบร้อย และบอกตำแหน่งการบันทึกไฟล์ฐานข้อมูลว่าบันทึกไว้ที่ไหน ให้ผู้ใช้กดปุ่ม [OK] และปิดหน้าต่างดังกล่าวออกไป ก็เป็นอันเสร็จขั้นตอนการสำรองฐานข้อมูล

การเรียกคืนฐานข้อมูลที่สำรองไว้เข้าสู่ระบบ (การตั้งค่าฐานข้อมูล)

เมื่อติดตั้งระบบปฏิบัติการใหม่ หรือจะเปลี่ยนไปใช้เครื่องใหม่ หลังจากที่สำรองฐานข้อมูลไว้แล้ว ต่อไปจะเป็นขั้นตอนการเรียกคืนฐานข้อมูลดังกล่าวกลับมาในระบบอีกครั้ง การปฏิบัติดังนี้

1.เมื่อทำการติดตั้งโปรแกรมใหม่ และอัพเดทเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดแล้ว ให้เข้าไปที่ Start Menu>>All Programs>>PXPOS จากนั้นคลิกที่ “ตั้งค่าฐานข้อมูล”

หรือกรณีเข้าผ่านหน้า Desktop ให้คลิกที่ไอคอน Database Setup

2.จะปรากฏหน้าต่างตั้งค่าฐานข้อมูลขึ้นมา และแสดงตำแหน่งจัดเก็บฐานข้อมูลปัจจุบันให้ผู้ใช้ทราบ ให้ผู้ใช้คลิกที่ปุ่ม […] (ตามลูกศร)

3.เมื่อปรากฏหน้าต่างขึ้นมาให้เลือกฐานข้อมูลที่เราได้สำรองไว้ในตอนที่แล้ว (ต้องย้ายฐานข้อมูลดังกล่าวไปไว้ในไดร์ D: ก่อน) เมือเลือกฐานข้อมูลแล้วให้คลิกปุ่ม

4.ให้คลิกที่ปุ่ม [บันทึก] เพื่อบันทึกการตั้งค่าแล้วจะแสดงผลการบันทึกว่าเรียบร้อย และแสดงตำแหน่งการจัดเก็บข้อมูลใหม่ที่ทำการตั้งค่าไป หลังจากนั้นให้ปิดโปรแกรมดังกล่าวไป

สำหรับขั้นตอนสุดท้ายจะเป็นการตรวจสอบว่าโปรแกรมได้นำการตั้งค่าใหม่มาใช้ในระบบหรือยังโดยให้ทำการเปิดโปรแกรม PXPOS และสังเกตตรงแถบสถานะ (ข้างวันที่) ว่าที่ตั้งฐานข้อมูลตรงกับที่เราเพิ่งตั้งค่าไปหรือไม่ เป็นอันเสร็จเรียบร้อยในขั้นตอนการเรียกคืนฐานข้อมูล

แสดงความคิดเห็น

You may also like...