PXPOS – การแก้ไขรายละเอียดสินค้า

หลังจากที่ทำการเพิ่มสินค้าเข้าสู่ระบบแล้ว ในภายหลังหากมีความต้องการแก้ไขรายละเอียดสินค้าในโปรแกรม PXPOS นั้น สามารถทำได้ตามขั้นตอนดังนี้

 

1.ไปที่ “รายการสินค้าทั้งหมด” 

2. ทำการค้นหาชื่อสินค้า แล้วกดคีย์ Enter

3. เมื่อปรากฎรายการสินค้าแล้วให้ดับเบิ้ลคลิกที่รายการนั้น เพื่อดูรายละเอียด

4. ปรากฏหน้าต่างรายละเอียดสินค้า ให้ทำการแก้ไข เสร็จแล้วกดปุ่ม “บันทึกข้อมูล [F8]”

5. หน้าจอแสดงผลการบันทึกข้อมูล

 

แสดงความคิดเห็น

You may also like...