เรียบง่าย

โปรแกรมที่เราพัฒนา เน้นความเรียบง่าย ใช้เวลาเรียนรู้น้อยที่สุด แต่ได้ประสิทธิภาพ