ร่วมบริจาคสนับสนุน

การร่วมสนับสนุน

ท่านสามารถร่วมบริจาคสนับสนุนการพัฒนาโปรแกรมได้ผ่านช่องทางต่อไปนี้

1.ผ่านบริการ ธนาคารออนไลน์ Paypal


2.ผ่านบริการ พร้อมเพย์

เบอร์
094-654-9538


3.ผ่านบัญชีธนาคารทหารไทย

เลขที่บัญชี  304-7-64401-2

ชื่อบัญชี    นายธวัชชัย  เสนา

ประเภท     ออมทรัพย์


รายชื่อผู้ร่วมสนับสนุน

#นามยอดว/ด/ป
1คุณณรงค์ อินทร์โพธิ์1,50030 ธ.ค. 60
2น.ส.ฉัตราวนี พูนพานิช5001 มิ.ย. 61
3น.ส.พลอยไพลิน สุริยธน50024 มิ.ย. 61
4คุณราม พรมโสดา50030 มิ.ย. 61
5ร้านภคินทร์ การเกษตร1,00004 ส.ค. 61
6ร้านเพื่อนพิมพ์1,00012 ส.ค. 61
7คุณการันต์ แก้วแปง1,00022 ธ.ค. 61
8คุณสุพิชชาย์ ศรแจ่ม3,50030 ธ.ค. 61
9คุณเอี่ยมศิริ จันทร์ชมภู50018 ม.ค. 62
10คุณยุทธนา เดชครุธ1,00018 ม.ค. 62
11หจก.นิภารัตน์ คอร์ปอเรชั่น50010 เม.ย.62
12คุณธนวัฒน์ (ขอนแก่น)1,0004 พ.ค.62
13คุณอดิศักดิ์ ระวังนาม5003 ส.ค. 62
14คุณวิสุทธิ ศะศิงาม50027 ก.ย. 62
แสดงความคิดเห็น