ร่วมบริจาคสนับสนุน

ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง..ในการพัฒนา

ร่วมสนับสนุน ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสังคม

 

การร่วมสนับสนุน

ท่านสามารถร่วมบริจาคสนับสนุนการพัฒนาโปรแกรมได้ผ่านช่องทางต่อไปนี้

1.ผ่านบริการ ธนาคารออนไลน์ Paypal

2.ผ่านบริการ พร้อมเพย์

094-654-9538

3.ผ่านบัญชีธนาคารทหารไทย

เลขที่บัญชี  304-7-64401-2

ชื่อบัญชี    นายธวัชชัย  เสนา

ประเภท     ออมทรัพย์

 


รายชื่อผู้ร่วมสนับสนุน

#นามยอดว/ด/ป
1คุณณรงค์ อินทร์โพธิ์3,0004 มี.ค.65
2น.ส.ฉัตราวนี พูนพานิช5001 มิ.ย. 61
3น.ส.พลอยไพลิน สุริยธน50024 มิ.ย. 61
4คุณราม พรมโสดา50030 มิ.ย. 61
5ร้านภคินทร์ การเกษตร1,00004 ส.ค. 61
6ร้านเพื่อนพิมพ์1,00012 ส.ค. 61
7คุณการันต์ แก้วแปง1,00022 ธ.ค. 61
8คุณสุพิชชาย์ ศรแจ่ม5,50031 พ.ค. 63
9คุณเอี่ยมศิริ จันทร์ชมภู50018 ม.ค. 62
10คุณยุทธนา เดชครุธ1,00018 ม.ค. 62
11หจก.นิภารัตน์ คอร์ปอเรชั่น50010 เม.ย.62
12คุณธนวัฒน์ (ขอนแก่น)1,0004 พ.ค.62
13คุณอดิศักดิ์ ระวังนาม5003 ส.ค. 62
14คุณวิสุทธิ ศะศิงาม50027 ก.ย. 62
15บริษัท โฟร์โนล็อค จำกัด3,0001 ต.ค. 62
16พ.ต.อ.พันธ์ศักดิ์ สมันตรัฐ รอง ผบก.ศอพ.บช.ตชด./ผอ.ศูนย์อํานวยการโครงการพัฒนาตามแนวพระราชดําริ บช.ตชด.1,00020 ธ.ค.62
17คุณวิทยา ภูมินิลรัตน์80020 ธ.ค.62, 16 ม.ค.63
18คุณสุทิน แสนโสม30014 ม.ค.63
19คุณสุริยา สันทวี300 22 มี.ค.63
20คุณดาม พันธุ์โชติ2003 มิ.ย.63
21คุณณรงค์ชัย ต้น ชิตเพชร1,5009 ก.ค.63
22คุณพงศธร พุทธเกสร50029 ส.ค.63
23คุณคชพันธ์ พันธุ์แตง1,0009 ก.ย.63
24คุณวิจิตรา ศุภกิตติพันธุ์1,50028 ก.ย.63
25คุณกมลพันธ์ เจริญมูล30028 ก.ย.63
26คุณณัฐชนน ธนเวชโสภณ30021 เม.ย.64
27พ.ต.ท.ณัฐวุฒิ ใจสุข ผบ.ร้อย ตชด.ที่ 24650014 ต.ค.64
28คุณภูมินทร์ มุกดาแสงสว่าง5005 ม.ค.65
29ร้านส้มตำสากทอง เพชรบุรี (คุณอดิศักดิ์ฯ)
ร้านอยู่เส้นคลองสุเอช เลี้ยวตรงสะพานสีฟ้า สะพานที่ 7 ตรงเข้าไปประมาณ1.3 กม.
https://www.facebook.com/somtamsaktongphetchaburi
30011 ส.ค.65