การสำรอง/เรียกคืนฐานข้อมูล

สำหรับระบบงานขายนั้น   ข้อมูลสินค้าและบริการคือหัวใจหลักของระบบงานขายหน้าร้าน เช่นเดียวกับ ระบบการบริหารจัดการร้านควบคู่กับระบบงานบัญชี เมื่อดำเนินงานในระบบใด ๆ ไปช่วงระยะเวลาหนึ่ง ระบบอาจมีปัญหาไม่ว่าจะเกิดจากไวรัสคอมพิวเตอร์ หรือปัญหาอื่น ๆ ของระบบปฏิบัติการ (OS) ซึ่งทำให้ไม่สามารถดำเนินงานในระบบให้มีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุสงค์ได้ เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวผู้ใช้อาจจำเป็นต้องติดตั้งระบบปฏิบัติการใหม่

ดังนั้นเพื่อให้ระบบทำงานต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง ผู้ใช้จะต้องมีการสำรองฐานข้อมูลก่อนทำการติดตั้งระบบปฏิบัติการใหม่ทุกครั้ง และมีการเรียกคืนฐานข้อมูลกลับมาใช้อีกครั้งเมื่อติดตั้งระบบปฏิบัติการเสร็จ สำหรับรายละเอียดการปฏิบัติอยู่ในหัวข้อดังจะกล่าวต่อไปนี้

การสำรองฐานข้อมูล

1.ที่หน้าจอหลักของโปรแกรมไปที่แท็บ “เกี่ยวกับโปรแกรม” แล้วคลิกที่ปุ่ม [สำรองฐานข้อมูล]

2.จากนั้นจะปรากฏหน้าจอดังภาพให้คลิกที่ปุ่ม [สำรองฐานข้อมูล]

3.จะปรากฏหน้าจอให้ผู้ใช้เลือกที่เก็บไฟล์ฐานข้อมูล ให้ผู้ใช้เลือกและทำการจัดเก็บให้เป็นระบบระเบียบ และที่สำคัญคือควรบันทึกไว้ในไดร์ D: หรือทำการสำรองไว้ในหน่วยจัดเก็บข้อมูลภายนอก ในกรณีที่เกิดปัญหาจะได้เรียกคืนระบบได้ทันท่วงที เมื่อเลือกแล้วให้ทำการกดปุ่ม [Save] ระบบจะทำการบันทึกฐานข้อมูลไว้ในตำแหน่งที่ผู้ใช้เลือก

4.เมื่อบันทึกแล้ว จะปรากฏหน้าต่างแจ้งผลการบันทึกเรียบร้อย และบอกตำแหน่งการบันทึกไฟล์ฐานข้อมูลว่าบันทึกไว้ที่ไหน ให้ผู้ใช้กดปุ่ม [OK] และปิดหน้าต่างดังกล่าวออกไป ก็เป็นอันเสร็จขั้นตอนการสำรองฐานข้อมูล

การเรียกคืนฐานข้อมูลที่สำรองไว้เข้าสู่ระบบ

เมื่อติดตั้งระบบปฏิบัติการใหม่ หรือจะเปลี่ยนไปใช้เครื่องใหม่ หลังจากที่สำรองฐานข้อมูลไว้แล้ว ต่อไปจะเป็นขั้นตอนการเรียกคืนฐานข้อมูลดังกล่าวกลับมาในระบบอีกครั้ง การปฏิบัติดังนี้

1.เมื่อทำการติดตั้งโปรแกรมใหม่ และอัพเดทเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดแล้ว ให้เข้าไปที่ Start Menu>>All Programs>>PXPOS จากนั้นคลิกที่ “ตั้งค่าฐานข้อมูล”

2.จะปรากฏหน้าต่างตั้งค่าฐานข้อมูลขึ้นมา และแสดงตำแหน่งจัดเก็บฐานข้อมูลปัจจุบันให้ผู้ใช้ทราบ ให้ผู้ใช้คลิกที่ปุ่ม […] (ตามลูกศร)

3.เมื่อปรากฏหน้าต่างขึ้นมาให้เลือกฐานข้อมูลที่เราได้สำรองไว้ในตอนที่แล้ว (ต้องย้ายฐานข้อมูลดังกล่าวไปไว้ในไดร์ D: ก่อน) เมือเลือกฐานข้อมูลแล้วให้คลิกปุ่ม

4.ให้คลิกที่ปุ่ม [บันทึก] เพื่อบันทึกการตั้งค่าแล้วจะแสดงผลการบันทึกว่าเรียบร้อย และแสดงตำแหน่งการจัดเก็บข้อมูลใหม่ที่ทำการตั้งค่าไป หลังจากนั้นให้ปิดโปรแกรมดังกล่าวไป

สำหรับขั้นตอนสุดท้ายจะเป็นการตรวจสอบว่าโปรแกรมได้นำการตั้งค่าใหม่มาใช้ในระบบหรือยังโดยให้ทำการเปิดโปรแกรม PXPOS และสังเกตตรงแถบสถานะ (ข้างวันที่) ว่าที่ตั้งฐานข้อมูลตรงกับที่เราเพิ่งตั้งค่าไปหรือไม่ เป็นอันเสร็จเรียบร้อยในขั้นตอนการเรียกคืนฐานข้อมูล

PXPOS – การแก้ไขรายละเอียดสินค้า

หลังจากที่ทำการเพิ่มสินค้าเข้าสู่ระบบแล้ว ในภายหลังหากมีความต้องการแก้ไขรายละเอียดสินค้าในโปรแกรม PXPOS นั้น สามารถทำได้ตามขั้นตอนดังนี้

 

1.ไปที่ “รายการสินค้าทั้งหมด” 

2. ทำการค้นหาชื่อสินค้า แล้วกดคีย์ Enter

3. เมื่อปรากฎรายการสินค้าแล้วให้ดับเบิ้ลคลิกที่รายการนั้น เพื่อดูรายละเอียด

4. ปรากฏหน้าต่างรายละเอียดสินค้า ให้ทำการแก้ไข เสร็จแล้วกดปุ่ม “บันทึกข้อมูล [F8]”

5. หน้าจอแสดงผลการบันทึกข้อมูล

 

PXPOS – การเพิ่มสินค้าใหม่

ในโปรแกรม PXPOS นั้นผู้ใช้สามารถเพิ่มสินค้าใหม่ด้วยขั้นตอนง่าย ๆ ดังนี้

1.เข้าสู่ระบบ

การเพิ่มสินค้าในโปรแกรม PXPOS2.จะปรากฏหน้าจอดังภาพ

3.ไปที่ “เพิ่มสินค้าใหม่ [F2]” หรือกดแป้น ฟังชั่น F2

4.เมื่อปรากฏหน้าจอเพิ่มสินค้าใหม่ ให้เลือกหมวดหมู่สินค้า

 

5. จากนั้นให้ป้อนรายละเอียดของสินค้าให้ครบถ้วน สำหรับในส่วนบาร์โค้ดหลักสามารถใช้เครื่องยิงบาร์โค้ดยิงจากข้างบรรจุภัณฑ์ได้เลย แต่สำหรับสินค้าบางรายการอาจไม่มีบาร์โค้ด ก็สามารถให้ฟังชั่น “สร้างรหัสสินค้าอัตโนมัติ” เพื่อรันรหัสสินค้าอัตโนมัติได้

6. เมื่อป้อนรายละเอียดครบถ้วนแล้ว กดปุ่ม “บันทึกข้อมูล [F8]”

7. หลังจากนั้นทำการตรวจสอบว่าสินค้าเข้าสู่ระบบหรือยัง โดยเข้าไปที่ “รายการสินค้าทั้งหมด”

8. ทำการค้นหารายการสินค้า เพื่อตรวจสอบข้อมูล