dream9286@gmail.com
094-654-9538
Add Friend

ร่วมบริจาคสนับสนุน

 

การร่วมสนับสนุน

ท่านสามารถร่วมบริจาคสนับสนุนการพัฒนาโปรแกรมได้ผ่านช่องทางต่อไปนี้

 

1.ผ่านบริการ ธนาคารออนไลน์ Paypal

 


 

2.ผ่านบริการ พร้อมเพย์

เบอร์
094-654-9538

 

 


 

3.ผ่านบัญชีธนาคารทหารไทย

เลขที่บัญชี  304-7-64401-2

ชื่อบัญชี    นายธวัชชัย  เสนา

ประเภท     ออมทรัพย์

 


รายชื่อผู้ร่วมสนับสนุน

ลำดับ รายชื่อ จำนวนเงิน

ว/ด/ป

1

คุณณรงค์   อินทร์โพธิ์

1,000

30 ธ.ค. 60

 

 

แสดงความคิดเห็น